Què oferim

COMPRAVENDA DE FINQUES

COMPRAVENDA DE FINQUES

- Compra de Finques

- Venda de finques

- Valoracions de finques

REFORMES DE FINQUES

REFORMES DE FINQUES

Oferim la decoració i reforma d'interior i exterior mantenint l'essència i la història de les nostres finques.

- Disseny del projecte

- Realització d'imatges i vídeo 3D

- Gestió i coordinació

- Reforma

- Documentació pública

SERVEIS AGRO-FORESTALS

SERVEIS AGRO-FORESTALS

SERVEIS D'APROFITAMENT DE RECURSOS FORESTALS:

- Fusta

- Suro

- Biomassa

- Llenya  etc.

TRAMITACIONS DE PERMISOS:

- Tràmits d'ajudes de subvencions

- Plans de gestió forestal, modificacions 

- Assessorament, etc.

TREBALLS QUE REQUEREIXEN MAQUINÀRIA ESPECÍFICA;

- Construcció de carreteres

- Arranjaments

- Tallades

- Desbrossament

- Recuperació de camps o pastures

- Franges de protecció, etc.