Què oferim

COMPRA - VENDA DE FINQUES

COMPRA - VENDA DE FINQUES

- Compra de Finques

- Venda de finques

- Valoracions de finques

REFORMES DE FINQUES

REFORMES DE FINQUES

Oferim la decoració i reforma d'interior i exterior mantenint l'essència i la història de les nostres finques .

- Disseny del projecte

- Realització d'imatges i video 3D

- Gestiò i coordinació

- Reforma

- Documentació pública.

SERVEIS AGRO-FORESTALS

SERVEIS AGRO-FORESTALS

SERVEIS D'APROFITAMENT DE RECURSOS FORESTALS:

- Fusta

- Suro

- Biomassa

- Llenya  etc.

TRAMITACIONS DE PERMISOS;

- Tramits d'ajudes de subvencions

- Plans de gestió forestal, modificacions 

- Assesorament etc.

TREBALLS QUE REQUEREIXEN MAQUINÀRIA ESPECÍFICA;

- Construcció de carreteres

- Arranjaments

- Tallades

- Desbrossament

- Recuperació de camps o pastures

- Franjes de protecció etc.